Thiếu chứng chỉ trung cấp LLCT vẫn được bổ nhiệm Phó cục trưởng

Tuy chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị (LLCT) nhưng ông Quang vẫn được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng. Điều này được tổng cục Môi trường cho là đúng quy trình.