Hà Nội: Hàng nghìn ống nhựa mang nhãn mác Tiền Phong bị làm giả

Là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng khi sản xuất Trường đã tiến hành sản xuất ống nhựa giả nhãn mác Tiền Phong để lừa dối khách hàng.