Việt Nam tiếp tục là điểm nóng của điện than

Theo báo cáo giám sát các nhà máy điện than toàn cầu vừa được công bố, mặc dù không có nhà máy điện than nào được xây dựng vào năm 2017 tại Việt Nam nhưng một số lượng lớn các dự án được đề xuất vẫn đang trong giai đoạn phát triển và tiếp tục là những điểm nóng.