Xúc động bài thơ của nghệ sĩ Vượng râu mừng chiến thắng U23 Việt Nam

Bài thơ của nghệ sĩ hài Vượng Râu đã nói hộ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc của triệu triệu người hâm mộ nước nhà trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam.