Những hình ảnh hiếm chưa từng xuất hiện tại Thành Vinh

Nhiều tuyến đường trên TP.Vinh (Nghệ An) ngập nước đã tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều người, từ đó xuất hiện những bức ảnh vô cùng độc đáo.