Emflux Model 1 - môtô chạy điện “nhái” Harley-Davidson Livewire

Hình ảnh phác họa về chiếc môtô chạy điện Model 1 của nhà sản xuất Emflux Motors có diện mạo thiết kế “nhái” theo phong cách của Harley-Davidson Livewire.