Nôn nóng xuất ngoại, nhiều lao động sập bẫy nữ nhân viên công ty VJK

Mặc dù không được công ty VJK hay bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép, ủy quyền nhưng Lê Thị Hồng Lý vẫn đứng ra thu tiền, nhận hồ sơ của những người có nhu cầu sang Nhật Bản lao động chiếm đoạt số tiền hơn 460 triệu đồng cùng 38.500 USD