Bộ Công an điều tra việc mua bán nhà, đất công ở Đà Nẵng

Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) đã cử tổ công tác vào làm việc với UBND TP.Đà Nẵng.