Những vũ khí diệt máy bay khủng khiếp nhất của Nga khiến NATO run sợ

Kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai, các loại vũ khí diệt máy bay đóng vai trò rất quan trọng. Chúng không chỉ có nhiệm vụ phòng thủ trước máy bay ném bom, mà còn có chức năng chiến đấu chống các máy bay tấn công tầm thấp.