Vì sao kế hoạch tấn công Damascus của Mỹ, Israel thất bại từ “trứng nước”? 1

Kế hoạch của Mỹ và Israel nhằm khởi động cuộc tấn công nhằm vào Damascus từ nhiều mặt trận khác nhau, đã thất bại, các nguồn tin cho biết.