Cha mẹ ngỡ ngàng với phương pháp điều trị tăng động cho trẻ bằng game

Một trò chơi điện tử có thể giúp chữa trị cho trẻ em bị tăng động đã được thiết kế và thử nghiệm khá hiệu quả. Đây có thể là một phương pháp điều trị trong tương lai.