Công bố bức thư Jo Min Ki gửi trước khi tự tử: "Mọi thứ là tội ác của tôi"

Bức thư cuối cùng Jo Min Ki gửi tới truyền thông ít lâu trước khi chết vừa được tiết lộ.