Bolero ma mị và liêu trai trong liveshow Tố My

Điểm thú vị trong liveshow lần này là các ca khúc bolero quen thuộc được phối mới, mang phong cách ma mị, liêu trai.