Những dấu hiệu bất lợi khi dùng thuốc bạn cần biết

Khi dùng thuốc trị bệnh, bên cạnh tác dụng điều trị, thuốc có thể gây ra những phản ứng bất lợi cho người dùng.