Tâm sự sếp nữ ngân hàng: Cần hơn nhiều một trái tim nóng và cái đầu lạnh!

Hoài bão, nỗ lực, quyết tâm và biết nắm bắt thời cơ chính là bí quyết thành công của người phụ nữ thời hiện đại.