PVN: Hai sếp lớn dầu khí VietsovPetro bất ngờ từ chức

Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có quyết định cho ông Từ Thành Nghĩa và ông Võ Quang Huy thôi giữ hai chức vụ quan trọng tại Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).