Thua lỗ hậu cổ phần hoá, thay "tướng" có giúp Licogi "đổi phận"?

Vị tân Tổng giám đốc được bổ nhiệm là cố vấn cao cấp HĐQT công ty Bất động sản Khu Đông – nhà đầu tư chiến lược từng có tham vọng “ôm trọn” phần vốn của bộ Xây dựng tại Licogi.