Phân tích: PVC có nguy cơ "bết bát" như thời Trịnh Xuân Thanh

Sau 3 năm báo lãi, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bất ngờ lỗ đậm 416 tỷ đồng trong năm 2017, nâng tổng mức lỗ luỹ kế lên gần 3.400 tỷ đồng.