Siết nợ tài sản của "bông hồng vàng" Phú Yên, BIDV kỳ vọng thu hồi hơn 1.200 tỷ

"Cú sảy chân" ở bất động sản đã khiến công ty của "bông hồng vàng" Phú Yên Võ Thị Thanh bị ngân hàng BIDV siết nợ hàng loạt bất động sản tại TP.HCM để đấu giá, chưa kể lô cổ phiếu của bà chủ cũng đang nằm trong tay ngân hàng.