Cảm giác khi yêu xa, bạn đã được thử bao giờ chưa?

Những cảm giác khi yêu xa chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được, đó cũng chính là phép thử lớn trong tình yêu.