Liệu có còn người đàn ông như thế này trên cuộc đời?

Người ta vẫn nói, đàn ông tốt thay vì ích kỷ cho riêng bản thân mình, họ sẽ luôn để tâm tới việc chăm sóc cho gia đình và làm cho vợ mình hạnh phúc.