TT Putin - ông Trump sẽ là cặp bài trùng hoàn hảo "trị" Triều Tiên?

Thay vì một Trung Quốc có vẻ làm lơ mọi lời kêu gọi mạnh tay với Triều Tiên, Tổng thống Trump cần tìm đến Nga như một quốc gia hội tụ đủ những gì Mỹ cần.