Mitsubishi Motors mạnh tay đầu tư 600 tỷ Yên cho kế hoạch 3 năm tới

Đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa chi phí là ba sáng kiến cốt lõi từ kế hoạch mới của nhà sản xuất ô tô Mitsubishi.