“Hàng hiếm” Bugatti EB110 GT hơn 21 tỷ đồng lên sàn đấu giá

Chiếc siêu xe thể thao thuộc vào hàng hiếm Bugatti EB110 GT dự kiến được bán đấu giá vào tháng 1/2018 với giá ước tính từ 750.000 USD đến 950.000 USD.