Bugatti Veyron Grand Sport cũ 8 năm vẫn bán giá 39 tỷ đồng

Chiếc siêu xe "hàng hiếm" của thương hiệu Pháp, đã qua 1 đời chủ, lưu lạc đến Anh và vẫn được bảo quản trong tình trạng khá tốt.