Ngắm chiếc flat tracker đồ họa ngựa vằn cực tinh tế

Ben Boyd đã chuyển đổi món quà Harley-Davidson Sportster 1989 từ người ông của mình thành phong cách flat tracker độc đáo.