Khi thầy giáo “ngồi nhầm lớp”

Những người lớn đã nghĩ rằng việc John Corcoran lên lớp, tốt nghiệp, lấy bằng đại học rồi trở thành một thầy giáo là chuyện hết sức bình thường mà không nhận ra đứa trẻ ấy vẫn hoàn toàn "mù chữ".