Bác sĩ Truyện quá thật thà, ngành Y tế "nhảy đong đong"

Bác sĩ Truyện thật thà quá, thật thà từ lúc viết dòng status khiến những kẻ thượng đội hạ đạp, quen thói xu nịnh, giả dối phải sốt sắng tìm mo cau che mặt; còn đích thân Bộ trưởng được góp ý thì ngành Y tế "nhảy đong đong".