Bác sĩ tát bé trai 22 tháng tuổi: Khi lương y “bị ốm” 2

Lương y dù bị ốm (do thời tiết, do người bệnh…) thì vẫn là lương y, riêng người bỏ quên y đức thì chẳng bao giờ xứng đáng với chức danh bác sĩ!