Trojan của hacker Triều Tiên đang âm thầm trộm Bitcoin người dùng

Một phần mềm độc hại đang được lan truyền từ các email lừa đảo của các hacker Triều Tiên với mục đích đánh cắp Bitcoin.