Những lưu ý cho người dùng trước khi bán iPad cũ của mình

Nếu bạn định bán iPad của mình, bạn sẽ phải thực hiện xóa dữ liệu cá nhân để đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa biết cách xóa hoàn toàn dữ liệu trên máy.