Lạ mắt với tính năng “Nút Like nhảy" vừa xuất hiện trên Facebook

Tính năng mới này của Facebook cho phép người dùng tạo nên những chuỗi nút like bay lượn trên màn hình khá vui mắt và hơn hết cách thực hiện cũng khá dễ dàng.