Điện thoại Huawei dính lỗ hổng bảo mật nguy hiểm: Ai sẽ bảo vệ người tiêu dùng?

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải công bố rõ những thiết bị dính lỗ hổng bảo mật của Huawei để người dân có quyền lựa chọn.