Thông tin mới nhất về vụ xét xử công dân Đoàn Thị Hương tại Malaysia

Tòa án Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia đã tiếp tục xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương trong các ngày từ 20-23/3/2018.