Quan điểm về “tiêu chuẩn kép” trong việc chống khủng bố ở Syria của TT Putin

Tổng thống Nga Putin cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria phải được thực hiện một cách minh bạch và nhất quyết “tiêu chuẩn kép” không được tồn tại trong cuộc chiến này.