Bí xanh rớt giá thê thảm, nhiều nông dân như ngồi trên đống lửa

Không chỉ ở Thanh Chương, Nghệ An, nhiều địa phương trồng nhiều bí xanh của Hòa Bình cũng rơi vào tình cảnh bí xanh rớt giá khiến nhiều nông dân lo lắng.