Giật mình tài sản của ông Đinh Mạnh Thắng tại PVSD

Hai người em của ông Đinh La Thăng đều đang là thành viên HĐQT công ty Dầu khí Sông Đà, nắm giữ gần 800.000 cổ phiếu SDP.