Dừng BOT, quyết toán thì dự án của anh hay của em sẽ lộ hết ra!

"Hai điều lớn nhất về BOT trong thời gian tôi làm Bộ trưởng GTVT là dừng lại, rà soát... Nhưng quan trọng nhất là phải quyết toán. Khi đưa ra quyết toán thì việc chi tiêu ra làm sao, quan hệ nó thế nào, dự án của ai, của anh hay của em nó lộ hết ra", Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết.