Tăng kịch trần thuế xăng, người dân sẽ trả thêm 15.000 tỷ

Bộ Tài chính tính toán, với việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng thêm 1.000 đồng/lít và dầu diesel thêm 500 đồng/lít, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 57.312 tỷ đồng/năm, tăng hơn 15.000 tỷ đồng.