Đền Ngò - xã Phụng Công, tưng bừng kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trong tâm thức người Việt, hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi dẫn đầu đoàn quân xung trận, đánh tan quan quân xâm lược nhà Hán giành độc lập cho dân tộc sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ là một kỳ tích trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sử sách đã hết lời ca tụng Hai Bà, người Việt Nam xem hai Bà là anh hùng của dân tộc nên đã lập đền thờ ở nhiều nơi.