Ai bảo “cãi lão hoàn đồng” là điều không thể?

“Phụ nữ không sợ gì – chỉ sợ già”. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách gìn giữ vẻ đẹp “mãi mãi tuổi 20” cho mình. Chuyện “cải lão hoàn đồng” có thể hay không thể - câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây.