Green Bay Garden: Xây dựng thống nhất từ kiến trúc đến quy hoạch

Dự án Green Bay Garden của BIM Group hứa hẹn sẽ là một lựa chọn “hiếm có” trên thị trường với định hướng ý tưởng xây dựng thống nhất từ kiến trúc đến quy hoạch.