Đà Nẵng: Tổ chức tập huấn phổ biến Luật Du lịch

Ngày 19/3, sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức tập huấn phổ biến Luật Du lịch 2017 cho gần 600 đại diện từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.