Clip: Vờ tiếp thị, thanh niên trộm điện thoại trước mặt nhân viên

Nam thanh niên giả làm nhân viên tiếp thị vào mời chào mua hàng rồi lấy trộm đi chiếc điện thoại ngay trước mặt nạn nhân.