Clip: Lật tẩy thủ đoạn giả làm bảo vệ rồi trộm xe máy của khách

Để tránh bị nghi ngờ, người đàn ông giả làm bảo vệ giúp khách lấy xe rồi ung dung trộm đi chiếc xe Air Blade.