Clip: Chở theo trẻ nhỏ, đôi nam nữ vẫn thản nhiên trộm xe

Dù chở theo trẻ nhỏ trên xe, đôi nam nữ vẫn thản nhiên dắt trộm đi chiếc xe đạp điện để trước cửa nhà một hộ dân.