Ngược chiều nước mắt tập 26: Chuyện Trang có thai bị bại lộ

Chuyện trong gia đình còn chưa giải quyết xong, bà Lâm lại tình cờ phát hiện ra việc Trang đang mang thai.