Bộ Tài chính Việt Nam và bộ Ngân khố Úc ký biên bản hợp tác

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hy vọng Hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ được tổ chức thành công và đem lại những dấu ấn đặc biệt của Úc.