Con rắn “khủng” nặng 20kg ở Vĩnh Phúc độc tới cỡ nào?

Theo chuyên gia, con rắn “khủng” mà người dân vừa bắt được ở Vĩnh Phúc là loại rắn có thể tạo ra lượng nọc độc khoảng 400mg, trong đó 1mg nọc độc có thể giết đến 160 người trưởng thành.