Nếu thuê bao di động của tôi bị khóa một chiều 8

Nếu tôi là 1 trong số khoảng 30 triệu thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều, tôi sẽ nói lời “bai bai” với nhà mạng ngay lập tức. Dù số sim đẹp, ý nghĩa, gắn với ngày sinh, phong thủy lộc, phát, làm ăn thuận lợi… hay bất cứ lý do gì.