Khăn lụa Khaisilk không có lụa: Day dứt người tin, ê chề người mua

Kết luận khăn lụa của Khaisilk không có thành phần lụa là cái tát điếng người cho những người từng yêu mến KhaiSilk, để lại cho họ không chỉ nỗi day dứt mà cả sự ê chề.