Clip: Thế giới nghiêng mình đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sự Kiện : Vĩnh biệt tướng Giáp

Vào 6h9 ngày 4/10, Người đã ra đi trong niềm tiếc thương vô vàn. Cả thế giới kính cẩn nghiêng mình đưa tiễn trong muôn lời ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.