Tiêu dùng & Dư luận - Chưa tăng giá bán điện Ảnh: VnEconomy

Về thương mại, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 49% kế hoạch năm, có khả năng hoàn thành kế hoạch 126,1 tỉ USD năm 2013. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, cán cân thương mại đã nghiêng về nhập siêu.

Nhập siêu trong 6 tháng đầu năm ước khoảng 1,4 tỷ USD, nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 tăng 5,2%, dù có sự chuyển biến tăng dần qua các tháng, nhưng mức tăng chậm. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu cho thấy một số ngành bắt đầu hồi phục, một số ngành như dệt may, giày dép, linh kiện điện tử và máy tính, điện thoại di động... sản xuất tương đối thuận lợi, do có thị trường xuất khẩu và đơn hàng ổn định.

Tuy nhiên một số ngành như cơ khí, vật liệu xây dựng và những ngành sản xuất hàng tiêu dùng khác vẫn đình trệ do do thị trường nội địa tiêu thụ chậm.

Theo VTV.vn

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng