Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (1)
Kim Điện được khánh thành từ năm 2007.
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (2)
Cầu thang lên đền với 9 bậc.
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (3)
Hành lang sáng lóa bởi bức tường dát vàng.
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (4)
Kim Điện có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và tất cả đều được dát vàng.
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (5)
Hình ảnh thiên điểu trên hoa văn tường.
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (6)
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (7)
Hoa văn trên tường khắc họa các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, chợ Bến Thành, cổng Thiên Môn Quan...
Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (8)

Đền thờ được kiến trúc theo mô típ vuông, tròn, tượng trưng cho đất và trời.

Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (9)

Chính điện thờ Phật Tổ, vua Hùng và vua Trần Nhân Tông.

Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (10)

Tượng Hưng Đạo Vương nằm bên tả điện thờ.

Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (11)

Khu vực thờ các danh nhân Việt Nam.

Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (12)

Trong điện thờ trưng bày cục đá nở hoa nổi tiếng.

Đền thờ dát vàng giá ngàn tỷ tại Việt Nam (13)

Mọi thứ đều được dát vàng sáng loáng.

Theo Khám Phá

Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng