Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 1
Kim Điện được khánh thành từ năm 2007.
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 2
Cầu thang lên đền với 9 bậc.
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 3
Hành lang sáng lóa bởi bức tường dát vàng.
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 4
Kim Điện có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và tất cả đều được dát vàng.
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 5
Hình ảnh thiên điểu trên hoa văn tường.
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 6
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 7
Hoa văn trên tường khắc họa các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, chợ Bến Thành, cổng Thiên Môn Quan...
  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 8

Đền thờ được kiến trúc theo mô típ vuông, tròn, tượng trưng cho đất và trời.

  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 9

Chính điện thờ Phật Tổ, vua Hùng và vua Trần Nhân Tông.

  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 10

Tượng Hưng Đạo Vương nằm bên tả điện thờ.

  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 11

Khu vực thờ các danh nhân Việt Nam.

  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 12

Trong điện thờ trưng bày cục đá nở hoa nổi tiếng.

  Chùm ảnh: Đền thờ dát vàng ngàn tỷ tại Việt Nam - Ảnh 13

Mọi thứ đều được dát vàng sáng loáng.

Theo Khám Phá

Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng