Đi họp được nhận 200.000 đồng, đại học Văn hóa TP.HCM bị thanh tra

Đi họp được nhận 200.000 đồng, đại học Văn hóa TP.HCM bị thanh tra

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 25/04/2021 | 07:05
Với nhiều khuyết điểm về quản lý tài chính, trường đại học Văn hóa TP.HCM vừa bị cơ quan chủ quản thực hiện thanh tra, chỉ ra sai phạm.

Nhập nhèm thu chi, không đúng quy định

Ngày 24/4, đại diện Văn phòng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật, về việc ban hành kết luận thanh tra đối với trường đại học Văn hóa TP.HCM theo thẩm quyền.

Văn bản số 196/KL-TTr kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại trường đại học Văn hóa TP.HCM được ký bởi ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra bộ VH,TT&DL.

Giáo dục - Đi họp được nhận 200.000 đồng, đại học Văn hóa TP.HCM bị thanh tra

Trường đại học Văn hóa TP.HCM thu tiền thế chân thư viện đối với sinh viên năm 1 và hoàn trả khi người học tốt nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Thành Nhân).

Theo đó, nhà trường phải nộp số tiền hơn 250 triệu đồng vào ngân sách nhà nước vì đây là khoản thu không hợp lý. Trong đó, có việc thu phí sử dụng thư viện, thu phí thế chân sử dụng thư viện.

Mặc dù trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho những sinh viên đã nộp nhưng có nhiều sinh viên không đến nhận. Khi đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, tài khoản của nhà trường còn dư số tiền 258 triệu đồng.

Kết luận thanh tra yêu cầu lãnh đạo trường đại học Văn hóa TP.HCM chỉ đạo nộp ngân sách Nhà nước đối với khoản thu này. Cụ thể là 159 triệu đồng tiền thu sử dụng thư viện và 99 triệu đồng khoản thu thế chân sử dụng thư viện.

Đơn vị này cũng chi nhiều khoản trái quy định như hệ số tính thu nhập tăng thêm, bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và phụ trách đoàn.

Cụ thể, về công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, nhà trường quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và phụ trách đoàn chưa đúng quy định của bộ Tài chính và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% (quy chế 2019) chưa đúng quy định tại khoản 4 mục VIII Thông tư số 71/2006 của bộ Tài chính.

Quy định chi họp các cuộc họp do ban Giám hiệu triệu tập và chủ trì (quy chế 2019) như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua... với số tiền chi cho người chủ trì 200.000 đồng; thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng là không có căn cứ.

Chi tiêu không theo pháp lý

Trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường đại học Văn hóa TP.HCM chưa quy định rõ các khoản chi theo từng nguồn kinh phí; các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Chưa kể, nhà trường còn có các khoản chi khác chưa đúng tính chất nguồn kinh phí như chi thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn thu dịch vụ.

Năm 2019, đại học Văn hóa TP.HCM chi tiền vượt giờ giảng năm học 2017 - 2018 từ quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp. Một số khoản chi cũng không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lý như thù lao thu học phí, tiền họp trong giờ hành chính...

Giáo dục - Đi họp được nhận 200.000 đồng, đại học Văn hóa TP.HCM bị thanh tra (Hình 2).

Nhiều khoản chi tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM không đúng quy định. (Ảnh: Nguyễn Thành Nhân).

Về chứng từ kế toán, giấy đề xuất làm thêm giờ chưa thực hiện làm theo từng ngày có nhu cầu làm thêm giờ. Trường chưa xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định tại Thông tư số 58 năm 2016 của bộ Tài chính.

Việc theo dõi quản lý, xử lý các khoản công nợ của trường Đại học Văn hóa TP.HCM cũng vướng nhiều bất cập. Nhà trường cho một số đối tượng tạm ứng tiền nhưng kéo dài từ năm 2015 đến nay vẫn chưa hoàn ứng.

Một số đối tượng khác đã kết thúc năm tài chính chưa hoàn ứng, nhưng trường vẫn tiếp tục cho tạm ứng. Ngoài ra, nhà trường cũng chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, có một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lý dứt điểm.

Với tài sản công, nhà trường đang sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê… là hoạt động không đúng quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công nên cần phải chấm dứt.

Chấn chỉnh sử dụng tài sản công

Từ những sai phạm đó, Chánh Thanh tra bộ VH,TT&DL đã yêu cầu nhà trường phải có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót và thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

Trường đại học Văn hóa TP.HCM cần chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lý.

Giáo dục - Đi họp được nhận 200.000 đồng, đại học Văn hóa TP.HCM bị thanh tra (Hình 3).

Khuôn viên trường đại học Văn hóa TP.HCM tại cơ sở 1 là địa chỉ 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức. (Ảnh: Nguyễn Thành Nhân).

Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ, đề nghị nhà trường sử dụng nguồn quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp. Đơn vị cũng cần có biện pháp thu hồi ngay các khoản tạm ứng, không để các khoản tạm ứng kéo dài.

Bộ yêu cầu vụ Kế hoạch tài chính sớm xem xét đề án Sử dụng tài sản công của trường, tham mưu trình lãnh đạo Bộ có ý kiến để trường có cơ sở thực hiện, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ yêu cầu trường phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, quy định về trích lập các quỹ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 71 năm 2006 của bộ Tài chính. Bổ sung các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Trường đại học Văn hóa TP.HCM cũng không được ký mới, không gia hạn các hợp đồng liên kết, cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của bộ VH,TT&DL. Nhà trường cần lập đề án tổng thể về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của đơn vị và báo cáo Bộ phê duyệt.

Trường đại học Văn hóa TP.HCM là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

Được thành lập ngày 3/1/1976 (theo quyết định của bộ Văn hoá Thông tin miền Nam), nhà trường có tên gọi ban đầu là trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin với nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa – thông tin. Đến ngày 30/8/1976, trường đổi tên thành trường Lý luận và Nghiệp vụ II.

Ngày 19/9/1981, trường được đổi tên thành trường Văn hoá tại TP.HCM. Đến 26/4/1995, theo Quyết định số 1787/VH-QĐ của bộ Văn hóa – Thông tin, đơn vị được nâng cấp thành trường cao đẳng Văn hoá TP.HCM.

Ngày 23/6/2005, theo Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được nâng cấp thành trường đại học Văn hoá TP.HCM, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

Nhà trường đào tạo các ngành như Thông tin - Thư viện, Bảo tàng học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hiện, nhà trường đang triển khai tổ chức đào tạo tại 2 cơ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM là địa chỉ 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền và địa chỉ 288 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế

Thứ 3, 16/03/2021 | 07:21
Theo Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế vừa qua chỉ mang tính hình thức, hiệu quả rất thấp hoặc không có hiệu quả.

Thông tin mới nhất về nữ sinh ĐH Văn hóa mất tích bí ẩn khi đi phượt

Chủ nhật, 25/12/2016 | 21:03
Nhiều người đồn đoán nữ sinh Đại học Văn hóa bị đưa sang Trung Quốc. Hơn 10 ngày qua, gia đình suy sụp bởi chưa nhận được bất cứ thông tin nào của N.

ĐH Điện lực, ĐH Văn hóa công bố điểm nhận xét tuyển

Thứ 6, 31/07/2015 | 08:37
Trường ĐH Điện lực, ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm nhận xét tuyển và phương thức tuyển sinh vào Đại học năm 2015...
Cùng tác giả

Tp.HCM: Xác minh chỉ để nhằm tuyên truyền, vận động

Thứ 5, 06/10/2022 | 21:20
BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM khẳng định, việc xác minh 579 nhân viên y tế chưa cho con tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chỉ để nhằm tuyên truyền, vận động.

Tp.HCM chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ từ sân bay đến các cơ sở y tế

Thứ 5, 06/10/2022 | 21:04
Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM cho biết, ngành y tế địa phương đã được tập huấn để tăng cường các biện pháp ứng phó và xử lý đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Công Thương Tp.HCM: Nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định, đảm bảo

Thứ 5, 06/10/2022 | 19:45
Lãnh đạo Sở Công Thương Tp.HCM khẳng định, tình trạng thiếu xăng dầu trên địa bàn chỉ mang tính cục bộ, ở một vài địa điểm và trong vài giờ.

Tp.HCM: Kiểm tra việc thu chi ở trường học và xử lý nghiêm khắc sai phạm

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:38
Trong thời gian tới, ngành giáo dục Tp.HCM sẽ rà soát và kiểm tra việc thu chi ở các trường với tinh thần "sai đến đâu xử lý đến đó", nghiêm khắc xử lý.

Tp.HCM: Người dân xã đảo sắp hết cảnh "có giấy tờ đất cũng như không"

Thứ 4, 05/10/2022 | 15:43
Những vấn đề bất cập trong quy hoạch ảnh hưởng đến đời sống người dân xã đảo Thạnh An đang được chính quyền Tp.HCM thúc đẩy giải quyết.
Cùng chuyên mục

Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

Thứ 6, 07/10/2022 | 12:52
Tp.Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 vào năm 2001; đạt mức độ 2 vào năm 2018 và luôn nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập.

Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím trên lớp

Thứ 6, 07/10/2022 | 11:43
Một học sinh lớp 1 ở Tp.Đà Nẵng bị bầm tím chân sau khi đi học về. Lãnh đạo địa phương cho biết bước đầu xác minh vết bầm do bạn học gây ra khi kèm học bài.

Hà Nội khen thưởng học sinh đạt Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:34
Tính đến nay THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có 5 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Tp.HCM: Ngành giáo dục ra văn bản khẩn chấn chỉnh thu chi đầu năm học

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:30
Liên quan đến một số thông tin phản ánh về vấn thu chi đầu năm học, gây dư luận không tốt, ngành giáo dục Tp.HCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh.

Công nhận Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thứ 5, 06/10/2022 | 19:37
Hà Nội đạt tỉ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS là 98,49%.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Kiểm tra việc thu chi ở trường học và xử lý nghiêm khắc sai phạm

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:38
Trong thời gian tới, ngành giáo dục Tp.HCM sẽ rà soát và kiểm tra việc thu chi ở các trường với tinh thần "sai đến đâu xử lý đến đó", nghiêm khắc xử lý.

Dự báo thời tiết ngày 7/10/2022: Mưa dông gián đoạn nhiều nơi

Thứ 6, 07/10/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (7/10). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 6/10: Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng

Thứ 5, 06/10/2022 | 07:00
Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng; Số mắc Covid-19 tăng ngày thứ 3 liên tiếp là những tin nổi bật.

Nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển bổ sung

Thứ 5, 06/10/2022 | 10:21
Ngay sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên vào ngày 30/9, một số trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2022.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2022: Miền Bắc trời bắt đầu hửng nắng sau mưa dài ngày

Thứ 5, 06/10/2022 | 06:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/10). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.