Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016) Tin Tức về Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016) mới nhất

Toàn quốc kháng chiến là cách gọi để nói tới sự kiện ngày 19 tháng 12 năm 1946 khi cả nước cùng đứng lên chống thực dân Pháp.