Xem xét kỷ luật các cá nhân liên quan vụ Formosa Tin Tức về Xem xét kỷ luật các cá nhân liên quan vụ Formosa mới nhất

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 11, trong đó kết luận xem xét kỷ luật ông Võ Kim Cự và nhiều cán bộ liên quan sự cố Formosa.