"Dậy sóng" đề xuất đưa tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ Văn 11 Tin Tức về "Dậy sóng" đề xuất đưa tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ Văn 11 mới nhất

Đề xuất đưa tác phẩm Chí Phèo của nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền ra khỏ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tạo ra nhiều tranh luận trái chiều khiến dư luận "dậy sóng".