Tiêu cực của nhà thầu chính Hàn Quốc DA đường hành lang ven biển phía Nam Tin Tức về Tiêu cực của nhà thầu chính Hàn Quốc DA đường hành lang ven biển phía Nam mới nhất

Một trong nhà thầu chính của gói DA đường hàng lang ven biển phía Nam là Công tu Ssangyong (Hàn Quốc) đã tự ý chung chi những khoản chi phí nhạy cảm, sau đó họ ép nhà thầu phụ phía Việt Nam thanh toán lại