Bất động sản - Giao dịch chứng khoán sẽ kéo dài đến 15h?

Ảnh: VTV News

Đề xuất này được đưa ra khi nhiều nhà đầu tư phàn nàn khoảng thời gian hơn 1 tiếng vào buổi chiều là quá ngắn, không đủ cho họ giao dịch và không phản ánh hết diễn biến của thị trường. Các sở giao dịch chứng khoán cho biết đã gửi công văn cho các công ty chứng khoán để lấy ý kiến về việc thử nghiệm. Theo đó, thời gian thử nghiệm có thể bắt đầu từ 1/7.

Ông Vũ Bằng cho biết thêm, khi báo cáo về quá trình thử nghiệm cho thấy trung tâm lưu ký và các công ty chứng khoán đã hoàn toàn sẵn sàng, Ủy ban sẽ ký quyết định triển khai. Sở nào xong trước sẽ được kéo dài thời gian giao dịch trước chứ không cần đợi hai sở cùng thực hiện một lúc.

Theo VTV.vn

 Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh